Sijaismaksajapalvelun tuki

Lähetä tukipyyntö Omat tukipyyntöni
Tervetuloa
Kirjaudu

Henkilökohtaisen avustajan opas Oima-palvelun käyttöönottoon

Tämä on julkinen artikkeli, linkkiä voi jakaa henkilökohtaisen avun työnantajien avustajille.

Tervetuloa Oima-palvelun käyttäjäksi

Oima-palvelua käytetään henkilökohtaisten avustajien palkanmaksuun. Oima-palvelu tekee työnseurannan helpoksi sekä nopeuttaa palkanmaksusi käsittelyä.

Henkilökohtaisena avustajana sinun on helppoa kirjata työtuntisi palveluun ilman paperisten tuntilistojen täyttämistä ja postittamista. Voit myös tarkastella omia palkkalaskelmia ja työsopimuksiasi helposti.

Oima-palvelun avulla kaikista lakisääteisistä velvoitteista, kuten työeläke- ja työtapaturmavakuutuksestasi, sekä palkkailmoituksista tulorekisteriin huolehditaan automaattisesti.


Helposti ja turvallisesti!


Olethan kaikissa kysymyksissä yhteydessä henkilökohtaisen avun palkanlaskentaan.


SISÄLTÖOima-palvelumme tukee seuraavia selaimia

 • Firefox
 • Chrome
 • Edge
 • Safari


Selaimista tuetaan vähintään kahta viimeisintä versiota. Voit tarkistaa selainten viimeisimmät versiot Browsehappy-sivulta.

Palvelu voi toimia myös selaimilla joita ei ole listassa tai vanhemmilla versioilla, mutta palvelun toimivuutta näillä selaimilla emme voi taata.


Internet Explorer -selaimen tuki on päättynyt palvelussamme 1.6.2019. Microsoft kehottaa lopettamaan Internet Explorer -selaimen käytön vakavien tietoturvariskien vuoksi.


Käyttämällä selainten uusimpia versioita, varmistat myös niiden tietoturvallisen käytön. Päivitä selaimesi tai pyydä tietokoneesi järjestelmänvalvojaa tekemään päivitys.


Kuinka tarkistan version ja päivitän selaimen


Rekisteröityminen

 • Saat henkilökohtaisen avun palkanlaskennan toimesta sähköpostiviestin sijaismaksajapalvelun tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen, josta alkaa rekisteröityminen palveluun.
 • Klikkaa viestistä linkkiä Ota Oima-palvelu käyttöön.

  Kuva, joka sisältää sähköpostiin saapuvan viestin rekisteröitymislinkin kanssa.

 • Sinulle avautuu selainikkunaan näkymä, Valitse salasana, jolla haluat jatkossa kirjautua palveluun ja Aseta salasana.

  Kuva, joka sisältää näkymän salasanan asettamisesta.
 • Kun olet valinnut salasanan, valitse rooliksi Työntekijä, palvelu muistaa valinnan seuraavan kerran kirjautuessa.

Kuva, joka sisältää roolin valinnan.

 • Voit valita haluamasi uutiskirjeet, jonka jälkeen Jatka palveluun.


Kuva, joka sisältää valinnan uutiskirjeistä.

Tunnistautuminen

 • Omat tietosi ovat siirtyneet sijaismaksajapalvelusta, joten niitä ei tarvitse täyttää, klikkaa Tunnistaudu.

  Kuva palvelun etusivulta otsikolla

 • Hyväksy Oima-palvelun käyttöehdot.
 • Valitse tunnistautumistapa ja tunnistaudu palveluun.

  Kuva otsikolla


Kirjautuminen

 • Kun kirjaudut palveluun seuraavan kerran, siirry osoitteeseen https://minun.oima.fi/.

  Kuva, joka sisältää kirjautumisnäkymän

 • Mikäli unohdat salasanasi, voit vaihtaa sen kirjautumissivulta klikkaamalla Unohditko salasanasi?
 • Kirjaa palvelussa käyttämäsi sähköpostiosoite ja Lähetä, niin saat ohjeet salasanan vaihtamiseksi.

  Kuva salasanan vaihtamis-ikkunasta

Työnseuranta

 • Tunnistautumisen jälkeen pääset tarkastelemaan työsopimuksiasi sekä kirjaamaan ja vahvistamaan tunteja Työnseurannassa.
 • Työnseurantaan pääset klikkaamalla Työnantajan nimeä, tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla ensin Työsopimukset, jonka jälkeen siirrytään joko suoraan tai työsopimuksen kautta työnseurantaan.

  Kuva palvelun etusivulta, jossa näkyvillä työsopimukset, huomiota vaativat palkkajaksot ja maksetut palkat.
  Kuva, joka sisältää työsopimusvalikon.

Työsopimus

 • Työsopimukselta pääset tarkastelemaan työsopimuksen yhteenvetoa ja muita tietoja omilta välilehdiltään.

  Kuva, joka sisältää työsopimuksen eri välilehdet (yhteenveto, palkkamuutokset, palkkalaskelmat, työkokemus, ylityösopimus, kertyneet lomapäivät)

 • Palkkajaksot aukeavat näkyville työnseurannassa alasveto-valikosta.
 • Avoimet palkkajaksot odottavat vielä vahvistustasi. Tila Työntekijä hyväksynyt odottaa työnantajan/palkanlaskijan vahvistusta.
 • Palkkajaksot ovat aikajärjestyksessä uusin ylimpänä, jaksot käsitellään alhaalta ylöspäin.

  Kuva, työnseurannasta, jossa näkyvillä avoimien palkkajaksojen tilat (avoin, hyväksytty)

Tuntien kirjaaminen

 • Kun klikkaat haluamaasi päivää, pääset kirjaamaan tunnit oikealle tulevaan ikkunaan.

  Kuva päiväkohtaisesta työtuntien kirjaamisesta.

 • Mikäli työnantajalla on useita avustuspäätöksiä, valitaan oikea tuntien kirjaus –ikkunan alas-vetovalikosta.

  Kuva avustuspäätöksen valinnasta päiväkohtaisessa työajan kirjauksessa.

 • Työaika merkitään muodossa hh:mm-hh:mm (esim. 08:00-16:00).
 • Kun klikkaat Tallenna ja sulje, työvuoro tulee näkyville kalenteriin. Voit myös valita Tallenna ja seuraava, jolloin pääset suoraan täyttämään seuraavan päivän tunteja.
 • Voit myös tallentaa ja siirtyä seuraavaan päivään näppäimistön Enter –painikkeella. Näppäimistön + -merkillä voidaan lisätä toinen kirjaus valitulle päivälle.
 • Mikäli työvuoro on toteutunut normaalin työntekopaikan ulkopuolella matkustaessa, lisätään työvuorokirjaukseen ruksi kohtaan Matkapäivä  (Heta tes). Ohjelma laskee automaattisesti mahdolliset työehtosopimuksen mukaiset ateriakorvaukset.
 • Aiheeton kirjaus voidaan poistaa työaikakirjauksen vieressä olevasta ruksista.

  Kuva kalenteriin kirjatusta työvuorosta.

Monisyöttötoiminto

 • Voit halutessasi käyttää Monisyöttö-toimintoa, mikäli kirjaat usealle päivälle täysin samanlaiset työvuorot. Toiminto löytyy työnseurannan yläosasta ja väri on sininen sen ollessa aktiivisena.
 • Halutessasi Valitse arkipäivät tai Valitse kaikki päivät tai valitse päivät manuaalisesti monisyötön ollessa aktiivisena ja merkitse työvuoro valituille päiville yhdellä kirjauksella klikkaamalla Muokkaa päiviä. Voit valita usean päivän aktiiviseksi myös Ctrl –painike pohjassa.


Kuva työnseurannan monisyöttövalinnasta.

Lisät

 • Ohjelma laskee automaattisesti mahdolliset työaikalisät ja arkipyhäkorvaukset  kirjattujen työvuorojen ja työehtosopimuksen perusteella. 
 • Lisiin oikeuttavat tunnit näkyvät työnseurannassa ennen palkkajakson vahvistusta.

  Kuva kalenteriin kirjatuista työvuoroista, joista maksetaan työaikalisiä.

Sairauspoissaolot

 • Sairauslomatodistusten osalta noudatetaan palkanmaksusta vastaavan tahon antamaa ohjeistusta. (Varmista tämä henkilökohtaisen avun palkanlaskennasta)
 • Sairausloma merkitään omalla lajillaan.

  Kuva päiväkohtaisesta sairausloman kirjaamisesta.

 • Henkilökohtaisille avustajille maksetaan sairausajanpalkkaa työsopimuslain mukaisesti omavastuuajalta 1+9 päivältä (sairastumispäivä+9 pv). 10 päivään sisällytetään arkipäivät ja lauantait. Aikavälille sattuvat sunnuntait ja muut pyhäpäivät eivät kuluta omavastuuaikaa, pyhälle osuva suunniteltu työvuoro kuitenkin maksetaan normaalisti sairausajanpalkkana.
 • Sairausajanpalkan laskennassa voi olla paikallisia eroja. Suosittelemamme tapa on maksaa sairausajanpalkka suunniteltujen työvuorojen perusteella.
 • Sairausajanpalkkaa maksetaan 10 päivän sisälle osuvilta työvuoroilta, ei siis yhteensä 10 työvuorolta.  Väliin jääviä päiviä ei merkitä sairauspäiviksi. Sairausloman muuttuminen palkattomaksi tulee laskea itse. Palkattomat päivät kannattaa myös kirjata työvuoron perusteella. Palkaton -täppä lisätään kirjauksen yhteydessä.

  Kuva palkattoman sairausloman kirjaamisesta.

 • Mikäli sairastut kesken työvuoron, on sinulla sairastumiseen saakka oikeus mahdollisiin työaikalisiin. Silloin merkitään työvuoro sairastumiseen asti normaaleina työtunteina, ja toinen kirjaus samalle päivälle sairauslomana suunnitellun lopputyövuoron mukaan.

  Kuva kalenteriin kirjatusta sairauslomasta


 • Tapaturmaa käytetään työtapaturmasta johtuvasta sairauslomasta, kirjausohje sama kuin sairauslomassa. Huom. Vapaa-ajan tapaturmissa käytetään lajia sairausloma.
 • Tilapäistä hoitovapaata käytetään hoidettaessa sairasta lasta kotona. Palkka maksetaan suunniteltujen työvuorojen mukaisesti. Kirjausohje muutoin sama kuin sairauslomassa, mutta Hetaa noudattavilla palkallinen aika on 3 päivää sairastumispäivä mukaan lukien. Työsopimuslakia noudattaville tilapäisen hoitovapaan maksukäytännöissä voi olla paikallisia eroja. Laki ei määrittele palkanmaksuvelvollisuutta, ainoastaan oikeuden olla 4 päivää tilapäisellä hoitovapaalla lapsen sairastaessa.

  Kuva kalenteriin kirjatusta tapaturmasta ja tilapäisestä hoitovapaasta.

Vuosilomapäivät

 • Näet palkkalaskelmaltasi ansaitut vuosilomapäivät, erääntyneiden lomavuosien osalta myös lomapäivien á hinnat. Ansaittuja ja käytettyjä lomapäiviä voidaan tarkastella myös työsopimukselta lomavuosittain Loma –otsikon alta.
 • Pääsääntöisesti lomapäivät kuluvat maanantaista lauantaihin riippumatta siitä, montako työpäivää teet normaalisti viikossa. Jos teet esim. kolme työpäivää viikossa ja olet viikon lomalla, kirjataan lomapäivät maanantaista lauantaihin.
 • Palvelu antaa kirjata lomapäivät vain lomaa kuluttaville päiville.
 • Työntekijänä voit kirjata vain erääntyneiden lomavuosien lomapäiviä, esim. lomavuosi 2020 (1.4.2019-31.3.2020) on erääntynyt 31.3.2020.
 • Työnantaja tai palkanlaskija voi kirjata myös erääntymättömien lomavuosien lomapäiviä, mikäli näin on sovittu.

Luettelo päivistä, jotka eivät kuluta vuosilomaa

 • kaikki sunnuntaipäivät
 • uudenvuodenpäivä (kirkollinen juhlapäivä)
 • loppiainen (kirkollinen juhlapyhä)
 • pitkäperjantai (kirkollinen juhlapäivä)
 • pääsiäislauantai (mainittu erikseen vuosilomalaissa)
 • 2. pääsiäispäivä (kirkollinen juhlapäivä)
 • vapunpäivä (mainittu erikseen vuosilomalaissa)
 • helatorstai (kirkollinen juhlapäivä)
 • juhannusaatto (mainittu erikseen vuosilomalaissa)
 • juhannuspäivä (kirkollinen juhlapäivä)
 • pyhäinpäivä (kirkollinen juhlapäivä)
 • itsenäisyyspäivä (mainittu erikseen vuosilomalaissa)
 • jouluaatto (mainittu erikseen vuosilomalaissa)
 • joulupäivä (kirkollinen juhlapäivä)
 • tapaninpäivä (kirkollinen juhlapäivä).

Lomapäivien maksu

 • Mikäli lomapäivät maksetaan loma-ajankohdan palkkajakson yhteydessä eli jälkikäteen, merkitään työnseurannassa päivät normaalisti lomapäiviksi.
 • Mikäli lomapäivät halutaan maksuun ennen loma alkua, vain työnantaja tai palkanlaskija voi kirjata lomapäivät maksuun palkkajakson lisätoiminnoista ja kirjata etukäteen maksetut lomapäivät työnseurantaan. Loma-ajankohta tulee ilmoittaa sen palkkajakson yhteydessä, kun lomapäivät halutaan maksuun. Ilmoittamiseen voidaan käyttää esimerkiksi Palkkajakson huomautuksia.

  Kuva päiväkohtaisesta vuosiloman kirjaamisesta.

Kuva kalenteriin kirjatusta vuosilomasta.

Muut poissaolot

 • Palkaton vapaa vähentää kuukausipalkkaisen palkkaa, tuntipalkkaisella lähinnä informatiivinen kirjaus, ei kerrytä vuosilomaa.
 • Työ keskeytynyt käytetään esimerkiksi silloin, kun työnantaja joutuu äkillisesti sairaalaan, ja työntekijällä on oikeus palkkaan suunnitelluilta työvuoroilta ennen mahdollista lomautusta (lomautusilmoitus tulee antaa kaksi viikkoa ennen lomautusta), maksaa palkan kirjatun työvuoron perusteella ja kerryttää vuosilomaa.
 • Lomautus kirjataan lomautusilmoituksen mukaisesti, palkaton poissaolo, kerryttää vuosilomaa vuosilomalain rajoitusten mukaisesti.
 • Opintovapaa, palkaton poissaolo, kerryttää vuosilomaa vuosilomalain rajoitusten mukaisesti.
 • Äitiys- tai isyysvapaa, palkaton poissaolo, kerryttää vuosilomaa vuosilomalain rajoitusten mukaisesti.
 • Muu työssäolon veroinen aika on harvemmin tarvittava laji, voidaan käyttää mikäli jossain tilanteessa poissaolosta tulee kerryttää vuosilomaa, palkaton poissaolo, kerryttää vuosilomaa.

  Kuva kalenteriin kirjatuista muista poissaoloista (palkaton vapaa, työ keskeytynyt, lomautus, opintovapaa, äitiys- tai isyysvapaa, muu työssäolon veroinen aika).

Palkkajakson lisätoiminnot

 • Palkkajakson lisätoiminnoista voidaan lisätä esimerkiksi kilometrikorvauksia hoidettaessa työasioita omalla autolla.

  Kuva painikkeesta

 • Ohjelma tuo automaattisesti verottajan vahvistaman á hinnan. Ansainta-ajankohtaan lisätään ajettujen kilometrien aikaväli.

  Kuva palkkajakson lisätoiminoista löytyvistä lisäkorvauksista (ateriakorvaus, kilometrikorvaus, kokopäiväraha, osapäiväraha, ravintoetu, ulkomaan päiväraha).

 • Tallennetut kirjaukset tulevat näkyville työnseurannan yläosaan.
 • Varmista työnantajaltasi toimialueesi käytäntö koskien päivärahoja ja kilometrikorvauksia.

Palkkajakson huomautukset

 • Jos sinulla on kysyttävää tai kerrottavaa tuntikirjauksista, voit kirjoittaa sen työnseurannassa Palkkajakson huomautuksiin.
 • Palkanlaskija käsittelee kommentin ennen palkanmaksua.

  Kuva työnseurannasta Kuva jossa teksti

Palkkajakson vahvistaminen

 • Kun tuntikirjaukset ovat valmiina, Vahvista palkkajakso, jolloin palkkajakson tila muuttuu avoimesta Työntekijä hyväksynyt.

  Kuva työnseurannasta jossa teksti
  Kuva palkkajakson vahvistamis-ikkunasta.
  Kuva työnseurannasta palkkajaksosta, jossa tiedot

 • Kun työnantaja tai palkanlaskija on vahvistanut jakson, tilana on Hyväksytty.
 • Myös tyhjä jakso tulee vahvistaa, jonka jälkeen työantaja tai palkanlaskija ohittaa sen.
 • Mikäli vahvistat jakson liian aikaisin, voi työnantaja tai palkanlaskija palauttaa sen sinulle muokattavaksi.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.